4989512540356608 BUBIST0RE 【預購10月23截數】日本🇯🇵BOIVIE天然無香除蟎貼(一套2盒) 日本🇯🇵BOIVIE天然無香除蟎貼(一套2盒) 塵蟎係是世界上最強的過敏原☠👾 亦係每一個媽媽都要面對既對手👊🏻 因為塵蟎會引起皮膚同氣管既敏感🗣 嚴重既甚至會引起濕疹🙈,脫皮等等嚴重既過敏反應 坊間有各式各款既除蟎方式👉🏻 由幾百到幾千蚊都有💵 不過好多時既效果都比較短暫,而且仲費時費力😢 今日同大家介紹一個日本 Product #: bubist0re-【預購10月23截數】日本🇯🇵BOIVIE天然無香除蟎貼(一套2盒) 2022-11-30 Regular price: $HKD$68.0 Available from: BUBIST0REIn stock